Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

XX edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej

W dniu 30 listopada 2012 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przeprowadzony został Finał wojewódzki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.

Celem konkursu, który organizowany jest od 1993 roku  jest popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności oraz podtrzymanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

W tym roku konkurs rozgrywany był  na dwóch etapach  szkolnym oraz wojewódzkim. Na etapie szkolnym w konkursie uczestniczyło ok. 700 uczniów.  W finale wojewódzkim Konkursu o laur zwycięzcy ubiegało się 69 uczniów z  35 szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

Finał wojewódzki Konkursu przeprowadzi komisja powołana przez Wojewodę Świętokrzyskiego.  Konkurs polegał na wypełnieniu przez uczniów testu składającego się z 30 pytań dotyczących min. Państwowej Straży Pożarnej, postępowania przy wypadkach oraz bardziej szczegółowe, sprawdzające wiedzę na temat pierwszej pomocy oraz nawiązujące do tradycji patriotycznych. Laureatami zostali:

Miejsce

Imię i Nazwisko

Nazwa i adres szkoły

Punkty

I.

Anita Grosicka

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica

ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów

29+7

II.

Michał Tokar

V Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Ściegiennego ul. Toporowskiego 96,
25-553 Kielce

29+1

III.

Aleksandra Głowniak

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Adolfa Dygasińskiego, Sichów Duży 89,

28-236 Rytwiany

28+10

IV.

Barbara Chachurska

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja

ul. 11 Listopada 37, 28-300 Jędrzejów

28+6

V.

Monika Zawadzka

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. A. Mickiewicza 9,
27-600 Sandomierz

28+5

VI.

Anna Wójcik

Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie

Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego ul. Sempołowskiej 1,
27-500 Opatów

27+12

 
Nagrody laureatom konkursu wręczył Pan Grzegorz Dziubek - Wicewojewoda Świętokrzyski oraz Pani Bożena Zielińska - Przedstawiciel Świętokrzyskiego Kuratora  Oświaty i nadbryg. Zbigniew Muszczak - Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Zwycięzcy zostali nagrodzeni sprzętem radiofonicznym. Poza tym każdy uczestnik konkursu dostał okolicznościowy upominek.

Konkurs jest co roku organizowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego we współpracy ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty,  Świętokrzyskim Komendantem  Wojewódzkim PSP. Koordynatorem konkursu jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.

Uczniom, nauczycielom oraz  członkom komisji szkolnych, bardzo dziękujemy za udział, organizację i przeprowadzenie konkursu. Dziękujemy zaproszonym gościom na finał  wojewódzki Konkursu i ufundowane nagrody.