Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”

W dniu 17 maja 2013 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach zostały wręczone nagrody laureatom etapu wojewódzkiego XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”.

Głównym celem tegorocznego konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożenia związanego z przypadkami występowania tlenku węgla (czadu).

 

Konkurs organizowany jest przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W województwie świętokrzyskim patronat nad konkursem sprawowała Wojewoda Świętokrzyski przy współudziale Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.

Eliminacje szkolne oraz gminne przeprowadzone zostały w kwietniu br. Komisja szczebla wojewódzkiego w dniu 9 maja 2013 r. z 464 prac przesłanych na eliminacje wojewódzkie wybrała 20 najlepszych prac. Laureatami zostali:

Grupa I młodsza 5-8 lat – uczniowie  szkoły podstawowej:

Miejsce

Imię i nazwisko

Nazwa i adres szkoły

Nauczyciel/opiekun

I

Piotr Marzec

Samorządowa Szkoła Podstawowa
im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach
Dobiesławice 38a
28-512 Bejsce

Renata Leszczyńska

II

Mateusz Podgórski

Zespół Szkół  im. Jana Pawła II
w Łopusznie - Szkoła Podstawowa
Ul. Strażacka 5
26-070 Łopuszno

Wanda Nowak

III

Wiktor Jantura

Szkoła Podstawowa w Łukowej
Łukowa 104
26-060 Chęciny

Marzena Papka

IV

Maria Baran

Szkoła Podstawowa w Bałtowie
27-423 Bałtów

Justyna Jabłońska

V

Jakub Maciejski

Publiczna Szkoła Podstawowa
Ul. Kunowska 2

27-425 Waśniów

Lidia Kacała

Grupa II średnia 9-12 lat – uczniowie szkoły podstawowej:

Miejsce

Imię i nazwisko

Nazwa i adres szkoły

Nauczyciel/opiekun

I

Faustyna Kaliszewska

Zespół Szkół  im. Jana Pawła II
 w Łopusznie-Szkoła Podstawowa
Ul. Strażacka 5
26-070 Łopuszno

Iwona Rydz

II

Milena Czupryńska

Zespół Szkół  im. Jana Pawła II
w Łopusznie-Szkoła Podstawowa
Ul. Strażacka 5
26-070 Łopuszno

Iwona Rydz

III

Paulina Barwińska

Zespół Szkół  im. Jana Pawła II
 w Łopusznie-Szkoła Podstawowa
Ul. Strażacka 5
26-070 Łopuszno

Iwona Rydz

IV

Natalia Bober

Zespół Szkół Publicznych nr 2
w Ostrowcu Świętokrzyskim - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
Os. Stawki 35
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Iwona Sidor

V

Aleksandra Łatyńska

Zespół Szkół w Bilczy
26-026 Bilcza

Ewa Wach

Grupa III starsza 13-16 lat - uczniowie gimnazjum:

Miejsce

Imię i nazwisko

Nazwa i adres szkoły

Nauczyciel/opiekun

I

Mariola Szymkiewicz

Zespół Szkół  im. Jana Pawła II
w Łopusznie
Ul. Strażacka 5
26-070 Łopuszno

Bogumiła Kamińska

II

Magdalena Barcicka

Zespół Szkół  im. Jana Pawła II
w Łopusznie
Ul. Strażacka 5
26-070 Łopuszno

Bogumiła Kamińska

III

Aleksandra Pocheć

Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu
Ul. Mirzec Stary 10
27-220 Mirzec

Anna Kawalec

IV

Kinga Błaszczyk

Zespół Szkół  im. Jana Pawła II
w Łopusznie
Ul. Strażacka 5
26-070 Łopuszno

Bogumiła Kamińska

V

Karolina Zygmunt

Publiczne Gimnazjum im. Franciszka Staffa w Rudzie Malenieckiej

26-242 Ruda Maleniecka

Anna Cel

Grupa IV – uczniowie i wychowankowie świetlic terapeutycznych, ośrodków terapii zajęciowej i ośrodków szkolno-wychowawczych:

Miejsce

Imię i nazwisko

Nazwa i adres szkoły

Nauczyciel/opiekun

 

I

Mateusz Kociełek

Caritas Kielecka Środowiskowy Dom Samopomocy i Stacja Opieki
Ul. Kwiatowa 14
28-340 Sędziszów

Joanna Walczak

II

Diana Mróz

Zespół Szkół  im. Jana Pawła II
w Łopusznie
Ul. Strażacka 5
26-070 Łopuszno

Dorota Palacz

III

Paulina Leszczyńska

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Judy Tadeusza
Ul. Wiosenna 5
27-200 Starachowice

Katarzyna Murawska

IV

Sandra Gągorowska

Zespół Szkół  im. Jana Pawła II
w Łopusznie
Ul. Strażacka 5
26-070 Łopuszno

Dorota Palacz

V

Michał Słomiński

Ośrodek Rehabilitacyjno  Edukacyjno Wychowawczy w Staszowie
Ul. Rytwiańska 23
28-200 Staszów

Anna Szemraj

 
Nagrody laureatom etapu wojewódzkiego wręczył Grzegorz Dziubek - Wicewojewoda Świętokrzyski oraz nadbryg. Zbigniew Muszczak - Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  i Norbert Krzystanek - Dyrektor Wydziału Wspierania Rozwoju Edukacji z Kuratorium Oświaty w Kielcach. Zwycięzcy zostali nagrodzeni sprzętem radiofonicznym. Poza tym wszyscy laureaci oraz opiekunowie dostali dyplomy.

Nagrodzone prace zostaną przesłane do Centralnej Komisji Konkursowej. Posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej planowane jest – 14 czerwca 2013 roku. Lista laureatów ukaże się w czerwcu na stronie (www.straz.gov.pl) oraz na łamach „Przeglądu Pożarniczego”. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone w placówkach oświatowych podczas inauguracji nowego roku szkolnego we wrześniu 2013 roku.

W tym roku w konkursie  uczestniczyło ponad 1,5 tys. uczniów z 281 placówek oświatowych  z 64 gmin (miast) województwa świętokrzyskiego.

Uczniom, nauczycielom oraz  członkom komisji szkolnych i gminnych bardzo dziękujemy za udział, organizację i przeprowadzenie konkursu. Dziękujemy zaproszonym gościom na finał  wojewódzki Konkursu i fundatorom za nagrody.