Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują"

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny realizowany jest przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W województwie świętokrzyskim patronat nad konkursem sprawował Wojewoda Świętokrzyski.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  realizowany jest przez  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W województwie świętokrzyskim patronat nad konkursem sprawował Wojewoda Świętokrzyski.

Głównym celem tegorocznego konkursu jest zapoznanie uczestników z przyczynami występowania niebezpiecznych zdarzeń oraz popularyzacja zasady bezpiecznego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.  Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych.

Uczestnicy konkursu podzieleni byli na  następujące kategorie:

  • Grupa I    młodsza szkoły podstawowe - 5-8 lat,
  • Grupa II   średnia szkoły podstawowe - 9-12 lat,
  • Grupa III  starsza gimnazjum  - 13-16 lat,
  • Grupa IV - uczniowie niepełnosprawni

W województwie świętokrzyskim konkurs rozgrywany był na szczeblu szkolnym, gminnym i wojewódzkim. W konkursie uczestniczyło ok.  2,5 tys.  uczniów z 368 szkół.

Komisja szczebla wojewódzkiego z 600  prac przesłanych z 70 gmin  wybrała 20 najlepszych prac, w tym 2 sobom, przyznała wyróżnienie poza kwalifikacją w eliminacjach wojewódzkich.

Wybrane prace przesłane zostaną do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na eliminacje centralne, które planowane są w połowie czerwca 2012 roku.

W dniu 11 maja 2012 r. w uroczystym podsumowaniu konkursu przy udziale Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby, Z-cy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Stanisława Wosia, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Muzoł, Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzeja Martosia, uczniowie wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast opiekunowie   dyplomy okolicznościowe.

Fundatorami nagród byli:

  • Wojewoda Świętokrzyski
  • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
  • Kuratorium Oświaty w Kielcach
  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach


Uczniom, nauczycielom, członkom komisji szkolnych, gminnych bardzo dziękujemy za organizację i Przeprowadzenie konkursu. Dziękujemy zaproszonym gościom na eliminacje wojewódzkie i ufundowanie  nagród.

Sekretarz Komisji Wojewódzkiej
Kierownik oddziału w WBiZK ŚUW
Włodzimierz Kuszak