Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Terminal gazowy 2011

W dniach 28-29.04.2011 r. odbyło się kompleksowe, wieloszczeblowe ćwiczenie wojewódzkie pk. „TERMINAL GAZOWY 2011", którego celem było sprawdzenie procedur działania administracji publicznej, podmiotów ratowniczych oraz procedur zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla zakładu o dużym ryzyku w przypadku powstania awarii przemysłowej, urządzeń elektroenergetycznych oraz zagrożenia terrorystycznego.

Ćwiczenie składało się z dwóch etapów:
Etap I (28-04-2011 r.) - gra decyzyjna Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przeprowadzonej na terenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, na której:

  • zapoznano uczestników ćwiczenia z tematem i założeniami do przeprowadzenia ćwiczenia,
  • dokonano oceny sytuacji. Sprecyzowano zadań dla kierowników,
  • złożono informacje ze stanu realizacji dotychczasowych działań przez kierowników organów samorządu terytorialnego oraz kierowników zakładów,
  • przedstawiono dane do decyzji wojewody przez kierowników zespolonych służb i inspekcji i straży,
  • przedstawiono scenariusze działań antyterrorystycznych, porządkowych oraz działań ratowniczych.

Etap II (29.04.2011 r.) - ćwiczenie praktyczne w zakresie działań ochronno - ratowniczych jednostek PSP, Policji służb energetycznych, służb sanitarnych. Sprawdzenie procedur zawartych w zewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym dla zakładu dużego ryzyka Terminal Przeładunkowy Novatek Polska w Woli Żydowskiej .