Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Konkurs wiedzy - finał

W dniu 26 listopada 2010 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.

XVIII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE, RATOWNICTWIE I OBRONIE CYWILNEJ

W dniu 26 listopada 2010 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.

W finale wzięło udział 60 uczniów spośród 148 uczestników etapu rejonowego przeprowadzonego w Kielcach, Starachowicach, Opatowie, Pińczowie, Końskich. W etapie szkolnym uczestniczyli uczniowie z 122 szkół (zespołów) ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

Konkurs organizowany jest w celu podtrzymanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży szkolnej oraz popularyzację wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności.

Uczestnicy odpowiadali, w formie testowej, na pytania ekspertów dotyczące m.in. Państwowej Straży Pożarnej, postępowania przy wypadkach oraz bardziej szczegółowe, sprawdzające wiedzę na temat pierwszej pomocy oraz nawiązujące do tradycji patriotycznych.

Finał wojewódzki konkursu przeprowadziła komisja powołana przez Wojewodę Świętokrzyskiego w składzie:
1. Andrzej Martoś, Przewodniczący - Dyrektor WBiZK ŚUW
2. Włodzimierz Kuszak, Sekretarz - Kierownik Oddziału w WBiZK ŚUW
3. Leszek Strachowski, st. wizytator w Kuratorium Oświaty, w Kielcach
4. st. kpt. Piotr Tomaszewski, st. specjalista w Wydziale Kotrolno-Rozpoznawczym KW PSP, w Kielcach
5. Jerzy Górak, st. inspektor wojewódzki w WBiZK ŚUW

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce

Mateusz Galant I LO im. Juliusza Słowackiego Skarżysko-Kamienna

II miejsce 

Mateusz Obwarzanek I LO im. Juliusza Słowackiego Skarżysko-Kamienna

III miejsce

Bartek Łuczak I LO Collegium Gostomianum Sandomierz

IV miejsce

Przemysław Soboń ZS Nr 2 Ostrowiec Świętokrzyski

V miejsce 

Katarzyna Ziółkowska ZS Nr 3 Chmielnik 

VI miejsce

Michał Stępień ZS Kunów 

Zwycięzcy zostali nagrodzeni sprzętem radiofonicznym. Poza tym każdy uczestnik konkursu dostał okolicznościowy upominek.

Konkurs zorganizowany został przez Wojewodę Świętokrzyskiego  przy współudziale  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,  Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz  dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.

W tegorocznej edycji konkursu we wszystkich etapach konkursu (w etapie szkolnym, rejonowym i wojewódzkim)  wzięło udział ok. 2,5 tysiąca osób.