Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Szkolenie ATP

W dniach 13-14 maja br. przeprowadzono szkolenie doskonalące pracowników WBiZK ŚUW, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz służb zespolonych w zakresie prognozowania skażeń wg obowiązujących procedur ATP 45B.

W dniach 13-14 maja br. przeprowadzono szkolenie doskonalące pracowników WBiZK ŚUW, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz służb zespolonych w zakresie prognozowania skażeń wg obowiązujących procedur ATP 45B.

Na szkoleniu zapoznano uczestników z:

 • zasadami prognozowania skażeń chemicznych i graficznym zobrazowanie sytuacji skażeń chemicznych,
 • zasadami prognozowania skażeń biologicznych i graficznym zobrazowanie sytuacji skażeń biologicznych,
 • działaniem inspekcji sanitarno-epidemiologicznej w przypadku powstania zagrożeń epidemicznych,
 • działaniem Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w oparciu o specyfikę województwa zachodniopomorskiego,
 • współdziałaniem COAS z elementami układu pozamilitarnego w ramach reagowania kryzysowego,
 • wykorzystaniem systemów informatycznych wspierających prognozowanie sytuacji skażeń.

W ramach sprawdzenia nabytych umiejętności przeprowadzono ćwiczenia sprawdzające z:

 • czytania danych meteorologicznych,
 • określania współrzędnych w oparciu o siatkę UTM,
 • formatowania meldunków,
 • prognozowania zdarzeń typu ROTA,
 • określania wpływu sytuacji meteorologicznej na zasięg strefy skażonej.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z rolą Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego (RTCN) w m. Św. Krzyż jako elementu łączności radiowej w Wojewódzkim Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Dodatkowo na szkoleniu zaprezentowano system cyfrowej łączności VHF oraz zalety zastosowania łączności cyfrowej w systemie zarządzania kryzysowego.