Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Szkolenie dyżurnych WCZK

W dniu 28 kwietnia 2010 r. odbyło się szkolenie dyżurnych oraz pracowników WCZK z zakresu monitorowania stanu wód oraz zjawisk pogodowych w oparciu o stację hydrologiczno-meteorologiczną w Sukowie.

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z:

  • podstawowym zadaniami i obowiązkami Działu Służby Obserwacyjno-Pomiarowej pozyskiwanych z obserwacji i pomiarów danych hydrologicznych i meteorologicznych;
  • systemem osłony hydrologiczno-meteorologicznej Polski;
  • podstawowymi terminami i pojęciami meteorologicznymi i hydrologicznymi; - stacją hydrologiczno-meteorologicznej wraz z urządzeniami pomiarowymi.