Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Pilica do Zb. Sulejów) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego

<p align="justify">Pod przewodnictwem Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.</p>

Pod przewodnictwem Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na posiedzeniu, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ocenił pracę Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz omówił działania  podejmowane w 2009 r. przez Wojewódzki Zespoł Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach potencjalnych zagrożeń. W dalszej części spotkania Dyrektor WBiZK zapoznał uczestników z planem pracy WZZK w 2010 r.

Przedstawiciele RZGW w Warszawie i Krakowie oraz Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych omówili przygotowanie służb do ochrony przed zagrożeniem powodzią roztopową i zatorową w województwie świętokrzyskim.

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji poinformował członków WZZK o działaniach podejmowanych przez Policję w sytuacjach ekstremalnych warunków pogodowych w okresie obecnej zimy.

Działania ratownicze prowadzone przez straż pożarną w sytuacjach ekstremalnych warunków pogodowych w okresie obecnej zimy były przedmiotem wystąpienia Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W dalszej części posiedzenia Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ocenił sytuację epidemiczną w województwie świętokrzyskim oraz działania w zakresie ograniczenia skutków grypy.

Tematem wystąpienia Dyrektora Technicznego PGE ZEORK Dystrybucja były działania podjęte przez służby energetyczne w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w okresie zimy oraz planowane na 2010 rok przedsięwzięcia mające na celu wyeliminowanie potencjalnych przerw w dostawie energii elektrycznej.

Na zakończenie spotkania Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego omówił realizację zadań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa w transporcie drogowym.