Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Podsumowanie kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w 2009 r.

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim pod przewodnictwem Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby odbyło się spotkanie podsumowujące przeprowadzoną w 2009 r. kwalifikację wojskową. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powiatowych komisji lekarskich oraz wojskowych komend uzupełnień.

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim pod przewodnictwem Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby odbyło się spotkanie podsumowujące przeprowadzoną w 2009 r. kwalifikację wojskową. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powiatowych komisji lekarskich oraz wojskowych komend uzupełnień.

2009 roku, zamiast dotychczasowego „poboru", została przeprowadzona „kwalifikacja wojskowa", ustanowiona na mocy ustawy z dnia 9 stycznia 2009r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Z obiegu prawnego wyeliminowane zostały słowa „pobór" i „poborowy".

Zniesienie powszechnej obowiązkowej służby wojskowej, nie spowodowało odejścia od potrzeby obowiązkowego określania kategorii zdolności obywateli do czynnej służby wojskowej. Zakres zadań powiatowych komisji lekarskich uległ nawet poszerzeniu, poprzez orzekanie o stopniu zdolności do służby wojskowej kobiet, które zamierzają podjąć ochotniczą służbę wojskową. Zasady i tryb przeprowadzania kwalifikacji wojskowej nie uległy żadnej zmianie. 

Podstawowym celem kwalifikacji wojskowej - podobnie jak poboru - jest określenie stopnia zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej oraz założenie ewidencji wojskowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009r. kwalifikacja wojskowa na terenie województwa świętokrzyskiego w 2009r. została przeprowadzona w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca. 

Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegali mężczyźni urodzeni w 1990r., mężczyźni urodzeni w latach 1985-1989, którzy dotychczas nie stawali do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1981-1990 posiadające kwalifikację przydatne do czynnej służby wojskowej. Odpowiedzialność za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu ponoszą przede wszystkim starostowie i prezydent miasta Kielce.

Do kwalifikacji zgłosiło się 9.199 osób co stanowi 95,82% mężczyzn podlegających temu obowiązkowi.

     W uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej - na wniosek wojewody świętokrzyskiego - decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2009 r.

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU wyróżniony został:
Pan dr STANISŁAW SIENNICKI - przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Kielcach.

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU wyróżnieni zostali:
Pani dr KRYSTYNA DWORAK - przewodnicząca Powiatowej Komisji Lekarskiej w Staszowie.
Pan dr KAZIMIERZ PIETRZYK - przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kazimierzy Wielkiej.
Pan dr JAN PRZYBYLSKI - przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej w Opatowie.

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU wyróżnieni zostali:
Pani JOLANTA FERDEK - sekretarz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Sandomierzu.
Pan dr STANISŁAW KUROSAD - członek Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Pan dr WOJCIECH WYDRO - członek Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pińczowie.