Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Odprawa roczna

W dniu 22 stycznia 2010 r. przeprowadzono odprawę rozliczeniowo-zadaniową w zakresie oceny realizacji zadań obronnych wykonywanych w organach samorządu terytorialnego w 2009 r. oraz ukierunkowania działalności obronnej organów na 2010 rok.

W dniu 22 stycznia 2010 r. przeprowadzono odprawę rozliczeniowo-zadaniową w zakresie oceny realizacji zadań obronnych wykonywanych w organach samorządu terytorialnego w 2009 r. oraz ukierunkowania działalności obronnej organów na 2010 rok.

W odprawie uczestniczyli pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w organach samorządu teryto­rialnego województwa świętokrzyskiego oraz zaproszeni goście.

Celem odprawy było podsumowanie działalności obronnej w organach samorządu terytorialnego w 2009 r. oraz ukierunkowanie działalności obronnej i szkoleń obronnych na 2010 r.

Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba uhonorowała wyróżniających się pracowników medalami „Za zasługi dla obronności" i dyplomami uznania.