Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Ćwiczenia

W dniach 25-26.06.2009 r. w m. Stąporków odbyło się ćwiczenie, którego celem było sprawdzenie procedur działania administracji publicznej, podmiotów ratowniczych oraz zakładów o dużym ryzyku, ujętych w zewnętrznych lub wewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych w sytuacji powstania poważnej awarii przemysłowej i długotrwałego braku energii elektrycznej.

W dniach 25-26.06.2009 r. w m. Stąporków odbyło się ćwiczenie, którego celem było sprawdzenie procedur działania administracji publicznej, podmiotów ratowniczych oraz zakładów o dużym ryzyku, ujętych w zewnętrznych lub wewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych w sytuacji powstania poważnej awarii przemysłowej i długotrwałego braku energii elektrycznej.
Podzielone ono zostało na dwa etapy. 
1. W dniu 25.06.2009r. w Miejskim Dom Kultury w Stąporkowie odbyło się
 posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego -
2. W dniu 26.06.2009r. prowadzenie  akcji  ratowniczej  w  Rozlewni  Gazu    „Gaspol" w  Stąporkowie

Równolegle do  m. Stąporkowa miejscem prowadzenia ćwiczeń było:
1. WCZK przy Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.
2. Gminne i miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego powiatu koneckiego  i skarżyskiego m.: Skarżysko-Kamienna, Końskie, Stąporków, Skarżysko Kościelne.
3. PGE ZEORK Dystrybucja w Skarżysku-Kamiennej - ZDM.
4. Teren rozlewni gazu Gaspol S.A. w Stąporkowie.
5. Bazy Paliw Płynnych: w Baryczy i Skarżysku Kościelnym.
6. Kompleks leśny - Nadleśnictwa Stąporków.
 Uczestnikami ćwiczenia byli:
1. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
2. Starostwo powiatowe w koneckich i Skarżysku Kamiennym.
3. Urząd Miasta Skarżysko Kamienna.
4. Urząd Miasta i Gminy Końskie i Stąporków.
5. Urząd Gminy Skarżysko Kościelne.
6. Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach.
7. Komenda Powiatowa PSP w Końskich.
8. Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej.
9. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
10. Komenda Powiatowa Policji w Końskich.
11. Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej.
12. Oddział Prewencji KW Policji w Kielcach.
13. I-sza zmiana PGE ZEORK Dystrybucja Sp.z.o.o. w Skarżysku-Kamiennej, dyżurny dyspozytor ZDM oraz personel ruchowy.
14. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
15. Polski Czerwony Krzyż - Świętokrzyski Zarząd Okręgowy w Kielcach.
16. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Filia w Kielcach.
17. Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu.
18. Nadleśnictwo Stąporków.
19. Zakładowe służby ratownicze Rozlewni Gazu Gaspol S.A. w Stąporkowie.
20. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach.
21. PKP CARGO S.A. Świętokrzyski Zakład Spółki

Celem ćwiczenia było:
1. Sprawdzenie procedur ujętych w planach reagowania kryzysowego.
2. Sprawdzenie elementu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.
3. Sprawdzenie systemu obiegu informacji.
4. Sprawdzenie i doskonalenie umiejętności działania służb dyżurnych w sytuacjach kryzysowych.
5. Opracowanie oceny ryzyka atakiem terrorystycznym.
6. Doskonalenie procedur działania i współdziałania Szefów Obrony Cywilnej województwa, powiatów i gmin.
7. Doskonalenie współdziałania w sytuacjach kryzysowych pomiędzy administracją publiczna, służbami zespolonymi, zakładami o dużym ryzyku i innymi podmiotami.
8. Doskonalenie procesu analitycznego Zespołów Zarządzania Kryzysowego.
9. Doskonalenie umiejętności kierowania siłami i środkami w akcji ratowniczej.
10. Dokonanie przeglądu aktów prawnych reagowania kryzysowego oraz powinności organów administracji publicznej w sytuacji zagrożenia.
11. Zgrywanie służb i zespołów ratowniczych podczas praktycznych działań ratowniczych.
12. Przetestowanie umiejętności posługiwania się nowym sprzętem logistycznym.
13. Przetestowanie wprowadzonej w skali ograniczonej podczas epizodu praktycznego systemu łączności radiowej na kanale koordynacji ratownictwa.
14. Sprawdzenie w praktycznym działaniu systemu zabezpieczenia logistycznego. 
15. Przetrenowanie procedury użycia samolotu do akcji gaszenia pożaru.  
16. Przetestowanie procedury użycia śmigłowca ratownictwa medycznego.
17. Doskonalenie pracy z mediami w sytuacjach kryzysowych.

     Ćwiczenia zostały przeprowadzone w sposób symulacyjny. Scenariusz ćwiczeń praktycznych zakładał cztery epizody;
1. Atak terrorystów na cysternę, jej uszkodzenie i wyciek gazu oraz zapłon jego oparów, pożar przyległego do terenu rozlewni lasu,
2. Zderzenie się dwóch pojazdów, samochodu strażackiego z samochodem uciekających terrorystów, udzielenie pomocy przez ratowników medycznych w tym Lotnicze Pogotowie Ratownicze rannym z tego wypadku;
3. Prowadzenie akcji ratowniczej na stacji Końskie Stary Młyn w wyniku rozerwania przekładnika i jego pożaru   
4. Pościg policyjnej grupy antyterrorystycznej za niebezpiecznymi sprawcami z udziałem policyjnego negocjatora  

Widowiskowym epizodem było działanie ratownicze samolotu gaśniczego Dromader. 

Ogółem w ćwiczeniu udział brało 378 osób i 97 różnych jednostek sprzętowych w tym 1 śmigłowiec LPR i samolot gaśniczy - Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Ćwiczenie zakończyło się zbiórką ćwiczących i zaproszonych gości, na której wojewoda świętokrzyski dokonała krótkiej oceny prowadzonych działań ratowniczych oraz podziękowała wszystkim ćwiczącym za ich działanie..

Ocena merytoryczna przedstawionych meldunków i decyzji do działań administracji publicznej i zakładów pracy oraz działań praktycznych zostanie dokonana w dniu 4 września 2009