Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Konferencja

W dniu 17 grudnia 2008 r. odbyła się Konferencja poświęcona "Procedurom postępowania w sytuacjach zagrożenia długotrwałym brakiem energii elektrycznej". W konferencji udział wzięli przedstawiciele dwóch głównych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych energii elektrycznej w województwie świętokrzyskim, Dyrektor Produkcji Elektrowni Połaniec-Electrabel Polska S.A., prezydenci miast lub ich przedstawiciele, służby zespolone Wojewody: policja i straż, przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, samorządów szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz pracownicy WBiZK ŚUW.

W dniu 17 grudnia 2008 r. odbyła się Konferencja poświęcona "Procedurom postępowania w sytuacjach zagrożenia długotrwałym brakiem energii elektrycznej". W konferencji udział wzieli przedstawiciele dwóch głównych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych energii elektrycznej w województwie świętokrzyskim, Dyrektor Produkcji Elektrowni Połaniec-Electrabel Polska S.A., prezydenci miast lub ich przedstawiciele, służby zespolone Wojewody: policja i straż, przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, samorządów szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz pracownicy WBiZK ŚUW.

Celem konferencji było określenie wzajemnych relacji współdziałania między podmiotami realizującymi zadania z zakresu zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej, a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w województwie świętokrzyskim w przypadku wystąpienia długotrwałego braku energii elektrycznej.

Konferencja była organizowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Spotkanie odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Podczas konferencji rozmawiano o systemie obiegu informacji w przypadkach poważnych zakłóceń w dostawach energii, organizacji łączności pomiędzy uczestnikami działań WCZK, zasadach dystrybucji energii w sytuacjach kryzysowych, współdziałaniu operatorów systemów dystrybucyjnych, służb, inspekcji i straży w przypadku braku dostaw energii, zakresie działań zakładu energetycznego w wypadku wystąpienia awarii sieci.

Spotkanie było również okazją do zaprezentowania możliwości alternatywnego zasilania dużych miast województwa, a także zagrożeń awarii sieci energetycznych wraz z ważnymi i wrażliwymi na awarie i uszkodzenia punktami dla funkcjonowania sieci elektrycznej.

Na konferencji omawiano także zadania Prezydenta Kielc w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania miasta oraz infrastruktury krytycznej miasta Skarżysko-Kamienna w sytuacjach długotrwałego braku energii elektrycznej.