OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 95 - Upał X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Szkolenie obronne

W dniach 2-5 września br. odbyło się szkolenie obronne z pracownikami prowadzącymi sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w organach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego.

W dniach 2-5 września br. odbyło się szkolenie obronne z pracownikami prowadzącymi sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w organach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego.

Szkolenie prowadzili pracownicy Oddziału Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z "Planem szkolenia obronnego w województwie świętokrzyskim na 2008 rok".