Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Wyróżnienia dla strażaków

W spotkaniu podsumowującym akcję ratowniczo – gaśniczą w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach uczestniczyła dziś wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

W spotkaniu podsumowującym akcję ratowniczo - gaśniczą w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach uczestniczyła dziś wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.
Pożar miał miejsce 28 maja. Późnym wieczorem na jednym z oddziałów zauważono ogień, który błyskawicznie rozprzestrzeniał się na inne pomieszczenia. Natychmiast wezwano straż pożarną. Do akcji przystąpiły kieleckie jednostki JRG 1 oraz JRG 3. Do pomocy zgłosili się również druhowie-ochotnicy. Łącznie akcję ewakuacyjną i gaśniczą prowadziło 57 strażaków oraz skoordynowane służby pogotowia ratunkowego, policji i straży miejskiej.
W trakcie akcji ewakuowano 49 osób oraz opanowano zagrożenie dla pozostałych 144 pacjentów.
Podczas dzisiejszego spotkania za wzorową postawę, szczególne zaangażowanie oraz poświęcenie wyróżniono 15 strażaków. Medale za zasługi dla pożarnictwa wręczyła wojewoda, prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Mirosław Pawlak oraz Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP Zbigniew Muszczak.