Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

SEMINARIUM

W dniach 19-20 czerwca 2008 r. przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w m. Cedzona k/Kielc odbyło się seminarium, w którym uczestniczyli dyrektorzy Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz kierownicy Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego. Tematem seminarium była problematyka funkcjonowania i współdziałania CZK oraz organizacja systemu obiegu informacji.

W dniach 19-20 czerwca 2008 r. przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w m. Cedzona k/Kielc odbyło się seminarium, w którym uczestniczyli dyrektorzy Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz kierowników Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego. Tematem seminarium była problematyka funkcjonowania i współdziałania CZK oraz organizacja systemu obiegu informacji.