Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Bezpieczne ujęcia wody

W dniu 2 czerwca zorganizowano szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ujęć wodnych w aspekcie ochrony środowiska dla dyżurnych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

W dniu 2 czerwca zorganizowano szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ujęć wodnych w aspekcie ochrony środowiska dla dyżurnych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Na szkoleniu zaprezentowano zagadnienia:

  • Znaczenie gospodarcze zbiorników wodnych w Borkowie i Chańczy.
  • System zaopatrzenia w wodę pitną oraz postępowanie w przypadkach awarii i masowych zatruć ludności.
  • Ochrona środowiska wodnego na przykładzie oczyszczalni ścieków w m. Stopnica.

Szkolnie zorganizowano w celu zapoznania uczestników z obiektami ujęć wody pitnej dla ludności i ich zabezpieczeniem sanitarnym oraz z systemem ochrony środowiska na przykładzie oczyszczalni ścieków w m. Stopnica.