Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE "KWIECIEŃ 2008"

25 kwietnia 2008 r. odbyło się ćwiczenie wojewódzkie "KWIECIEŃ 2008". Tematem ćwiczenia było: Doskonalenie współdziałania elementów zarządzania i reagowania kryzysowego w województwie w przypadek awarii urządzeń technicznych na zbiorniku „Wióry" i przepełnienia się zbiornika „Brody", z uwzględnieniem funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania.

25 kwietnia 2008 r. odbyło się ćwiczenie wojewódzkie "KWIECIEŃ 2008". Tematem ćwiczenia było: Doskonalenie współdziałania elementów zarządzania i reagowania kryzysowego w województwie w przypadek awarii urządzeń technicznych na zbiorniku „Wióry" i przepełnienia się zbiornika „Brody", z uwzględnieniem funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania.

Celem ćwiczenia było:

 1. Zgranie działania podstawowych elementów systemu zarządzania i reagowania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji publicznej w województwie.
 2. Doskonalenie:
  • współdziałania i współpracy wojewódzkiego, powiatowych i gminnych zespołów zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodzią,
  • współdziałania sił reagowania kryzysowego, głównie PSP, Ochotniczych Straży Pożarnych i formacji obrony cywilnej (w zakresie ostrzegania i alarmowania) w prowadzeniu akcji ratowniczych na obszarach zagrożonych powodzią,
  • współdziałania z Siłami Zbrojnymi w zakresie likwidacji skutków powodzi poprzez sprawdzenie procedur użycia wojska.
 3. Sprawdzenie systemu obiegu informacji, łączności i alarmowania w rejonach zagrożonych powodzią na potrzeby reagowania kryzysowego w relacji Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe i Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego, oraz stanowiska kierowania (dowodzenia) Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - Zarządu Zlewni Kamiennej i Radomki w Ostrowcu Św.

W ćwiczeniu brali udział:

 • Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego,
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach,
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach,
 • Zarząd Zlewni Kamiennej i Radomki w Ostrowcu Św. - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 • Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
 • Starosta ostrowiecki i starachowicki, Prezydent Miasta Ostrowca Św., burmistrzowie Ćmielowa, Kunowa, Wąchocka i wójtowie gmin; Bałtów, Bodzechów, Brody oraz kierownicy podległych i współdziałających jednostek organizacyjnych - według decyzji szefów OC powiatów i gmin oraz powiatowi Komendanci Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowi Komendanci Policji ,
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe i Centra Zarządzania  Kryzysowego
  z Ostrowca Św. I Starachowic oraz Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego z gmin; Bałtów, Bodzechów, Brody, Ćmielów, Kunów, Ostrowiec  i Wąchock.