Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

BEZPIECZNE WAKACJE 2008

W dniu 17.06 2008 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. Poświęcone ono było bezpieczeństwu na drogach, w miejscu wypoczynku oraz zamieszkania dzieci i młodzieży szkolnej podczas wakacji.

W dniu 17.06 2008 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. Poświęcone ono było bezpieczeństwu na drogach, w miejscu wypoczynku oraz zamieszkania dzieci i młodzieży szkolnej podczas wakacji.

protokół z posiedzenia