Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

SZKOLENIE OBRONNE

W dniach 10-13 czerwca br. odbyło się szkolenie obronne z wójtami gmin województwa świętokrzyskiego.
W ramach szkolenia obronnego odbyły się zawody strzeleckie z pistoletu o puchar wojewody świętokrzyskiego.

W dniach 10-13 czerwca br. odbyło się szkolenie obronne z wójtami gmin województwa świętokrzyskiego.
W ramach szkolenia obronnego odbyły się zawody strzeleckie z pistoletu o puchar wojewody świętokrzyskiego.

Zwycięzcami zostali:
- w grupie "wschodniej":
  1. Wójt Gminy Bałtów - Andrzej Jabłoński .
  2. Z-ca Wójta Gminy Bodzechów - Roman Kaczmarski .
  3. Wójt Gminy Bejsce - Józef Zuwała .
- w grupie "zachodniej"
  1. Wójt Gminy Raków - Alina Siwonia.
  2. Z-ca Wójta Gminy Radoszyce - Michał Pękala .
  3. Wójt Gminy Krasocin - Józef Siwek .