Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Eliminacje wojewódzkie konkursu plastycznego

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyły się eliminacje wojewódzkie  IX edycji Ogolnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: "Kiedy dzwonię po straż pożarną?".Organizatorem konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewoda Świętokrzyski przy współudziale Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyły się eliminacje wojewódzkie  IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: "Kiedy dzwonię po straż pożarną?". Organizatorem konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewoda Świętokrzyski przy współudziale Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zachowania bezpieczeństwa w momencie występowania wszelkiego typu zagrożeń oraz upowszechnienie numeru alarmowego 112 , pod którym możemy uzyskać pomoc od służb ratowniczych.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wieku od 6 do 16 lat, oraz uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej - bez ograniczeń wiekowych.

Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na następujące grupy wiekowe:

 • Grupa I - młodsza 6-8 lat - szkoła podstawowa,
 • Grupa II - średnia: 9-12 lat - szkoła podstawowa,
 • Grupa III- starsza: 13-16 lat - gimnazjum,
 • Grupa IV - uczniowie niepełnosprawni.

Technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo. Format prac - nie większy niż A-2.

Na eliminacje wojewódzkie nadesłano 862 prace z 68 gmin województwa świętokrzyskiego. Na eliminacje gminne nadesłano 2424 prac .

Komisja w składzie:

 • Andrzej Martoś - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach,
 • Magdalena Porwet - Rzecznik Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • Andrzej Raczyński - Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach,
 • Leszek Strachowski - Kuratorium Oświaty w Kielcach,
 • Iwona Stachura i Sylwia Materek - Liceum Plastyczne w Kielcach,
 • Oliwia Hildebrandt-Ryczek - Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach,
 • Agnieszka Pawińska-Baradzi - Wydział Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach,

wyłoniła 20 prac (po pięć w każdej kategorii), które zostaną przesłane na finał ogólnopolski do Komendy Głównej PSP w Warszawie.

W dniu 12 kwietnia br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się uroczyste spotkanie z laureatami eliminacji wojewódzkich konkursu, podczas którego zostaną wręczone cenne nagrody ufundowanie przez organizatorów.

Patronat medialny: