Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Bezpieczne stadiony - konferencja

Głównym celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń wynikających z zabezpieczeń masowych imprez sportowych, w tym szczególnie meczów piłki nożnej, na terenie województwa świętokrzyskiego dla poprawy bezpieczeństwa uczestników tych imprez oraz właściwe przygotowanie stadionu Kolportera Korony Kielce do rozgrywek.

Głównym celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń wynikających z zabezpieczeń masowych imprez sportowych, w tym szczególnie meczów piłki nożnej, na terenie województwa świętokrzyskiego dla poprawy bezpieczeństwa uczestników tych imprez oraz właściwe przygotowanie stadionu Kolportera Korony Kielce do rozgrywek.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk zajmujących się organizacją imprez masowych, jak i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz praktyków zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego w szczególności podczas meczów ekstraklasy, drugiej i trzeciej ligi piłki nożnej w województwie świętokrzyskim.

Na konferencji:

  • I Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - inspektor Roman Doroszkiewicz : dokonał oceny zabezpieczenia imprez masowych na terenie województwa świętokrzyskiego w pierwszym półroczu 2006 roku,
  • Wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej - Stanisław Nowak : przedstawił najważniejsze problemy i tendencje rozwojowe świętokrzyskiej piłki nożnej,
  • Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach : przedstawił system dozoru wizyjnego i audio dla potrzeb identyfikacji i rozpoznania obiektów na stadionie piłkarskim Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach przy ulicy Ściegiennego 8,
  • Naczelnik Sztabu Policji KWP w Kielcach - podinspektor Jarosław Wojtylak : zaprezentował raport z zabezpieczeń imprez masowych w I półroczu 2006 r. w aspekcie współpracy Policji z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo imprez masowych oraz napotykanych problemów,
  • przedstawiciele: Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego : omówili przeglądy, kontrole przestrzegania stanu bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony przeciwpożarowej na stadionach i obiektach piłkarskich w województwie świętokrzyskim (wnioski i doświadczenia).