Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Odpraw z pracownikami gmin i powiatów

W dniu 28 czerwca przeprowadzono półroczną odprawę z pracownikami urzędów gmin i starostw powiatowych w zakresie ochrony ludności (obrony cywilnej) i spraw obronnych.

W dniu 28 czerwca przeprowadzono półroczną odprawę z pracownikami urzędów gmin i starostw powiatowych w zakresie ochrony ludności (obrony cywilnej) i spraw obronnych.

Na doprawie omówiono:

  • zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności w aspekcie nowych i planowanych uregulowań prawnych,
  • system szkolenia dla potrzeb ochrony ludności - powszechnej samoobrony jej organizacja i formy,
  • prowadzenie nasłuchu w systemie ostrzegania KOP oraz sporządzanie okresowych sprawozdań,
  • prowadzenie treningów prognozowania skażeń promieniotwórczych, biologicznych, chemicznych wg. normy ATP-45B,
  • zasady rozliczania kosztów przygotowania i przeprowadzenia poboru,
  • szkolenie obsada stałego dyżuru,
  • doświadczenia i wnioski województwa świętokrzyskiego z "Kierowania osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej województwa. Realizacja zadań obronnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zjawiskami o charakterze terrorystyczny." wynikające z przeprowadzonego ćwiczenia obronnego w dniach 13-14 czerwca 2006 r.