Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Szkolenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego

W dniu 9 czerwca przeprowadzono wyjazdowe szkolenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego z zakresu ochrony przed powodzią nt. "Zasady działania zbiorników wodnych i ich wpływ na sytuację powodziową na przykładzie rz. Kamiennej. Systemy zabezpieczeń."

W dniu 9 czerwca przeprowadzono wyjazdowe szkolenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego z zakresu ochrony przed powodzią nt. "Zasady działania zbiorników wodnych i ich wpływ na sytuację powodziową na przykładzie rz. Kamiennej. Systemy zabezpieczeń."

Podczas szkolenie omówiono:

  • Problemy małej retencji i zbiorników. Rys historyczny zlewni rz. Kamiennej.
  • Znaczenie  powodziowe zbiornika w Rejowie.
  • Znaczenie zbiornika w Mostach oraz systemu hydrotechnicznego rz. Kamiennej 
    i jej dopływów.
  • Wpływ zbiornika w Borkowie na redukcję fali powodziowej na rz. Kamiennej.
  • Budowę zbiornika Wióry i jego wpływ na ochronę przed powodzią m. Ostrowca Św.
    i doliny rz. Kamiennej.