Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Szkolenie obronne pracowników samorządu terytorialnego

Przeprowadzono zajęcia teoretyczne ze szkolenia obronnego z pracownikami prowadzącymi sprawy obronne w organach samorządu terytorialnego.

Przeprowadzono zajęcia teoretyczne ze szkolenia obronnego z pracownikami prowadzącymi sprawy obronne w organach samorządu terytorialnego.

Na zajęciach przedstawiono:

  • Charakterystykę zagrożeń obszaru województwa. I Ich wpływ na realizację zadań obronnych przez urzędy powiatowe i gminne oraz podległe im jednostki organizacyjne. Zasady i zakres współpracy organów.
  • Gotowość obronną państwa. Przedsięwzięcia i procedury pogotowia obronnego. Zasady ich realizacji w organach samorządu terytorialnego województwa.
  • Przygotowanie i funkcjonowanie wojewódzkiego, powiatowego i gminnego podsystemu kierowania obronnością. Organizację, strukturę, wyposażenie i funkcjonowanie stanowisk kierowania organów samorządu terytorialnego.

Na zakończenie sprecyzowano zakres zadań wynikających z Zarządzenia Nr 16 Wojewody Świętokrzyskiego oraz harmonogram realizacji zasadniczych przedsięwzięć w zakresie przygotowania wojewódzkiego podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.