Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Eliminacje wojewódzkie konkursu plastycznego rostrzygnięte

Z pośród 491 prac nadesłanych z 62 gmin na eliminacje wojewódzkie VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,"Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi" wyłoniono 20 prac, które zostaną przesłane na finał ogólnopolski.

W dniu 21 marca w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach komisja w składzie:
Andrzej Martoś - dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego ŚUW,
Waldemar Madej - przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach,
Leszek Strachowski - przedstawiciel Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty,
Magdalena Kubacka - nauczyciel z Zespółu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach,
Joanna Biskup - plastyk z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach,
Wiktor Jackowski  - uczeń Zespółu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach,
rozstrzygnęła eliminacje wojewódzkie VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi" .

W konkursie wzięło udział 257 szkół z 62 gmin . W etapie gminnym spośród 2500 prac wyłoniono 491 i przesłano do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Prace miały dużą rozpiętość tematyczną i wykonane były różnorodnymi technikami. Komisja przeanalizowała wartość nadesłanych prac pod kątem artystycznym i informacyjnym. Oceniła ich merytoryczną zawartość, jasność i komunikatywność przekazu, pracochłonność oraz zgodność z regulaminem konkursu. Jury po długiej naradzie wybrało 20 najlepszych prac (po pięć w każdej grupie).

Konkurs zorganizowany był w czterech grupach:

  • I. grupa - grupa młodsza: 6-8 lat - szkoła podstawowa,
  • II. grupa - grupa średnia: 9-12 lat - szkoła podstawowa,
  • III. grupa - grupa starsza: 13-16 lat - gimnazjum,
  • IV. grupa - uczniowie niepełnosprawni.

Podczas uroczystego finału wojewódzkiego zaplanowanego na 7 kwietnia br. laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy, a prace zostaną przesłane do Komendy Głównej PSP na eliminacje ogólnopolskie.  

Organizatorami VIII edycji konkursu są wojewoda świętokrzyski Grzegorz Banaś, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przy współudziale świętokrzyskiego kuratora oświaty i komendanta wojewódzkiego PSP.