Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Wojewoda Grzegorz Banaś przewodniczył posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego z udziałem szefów powiatowych zespołów reagowania kryzysowego i powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie zagrożeń powodziowych oraz ptasią grypą.

Wojewoda Grzegorz Banaś przewodniczył posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego z udziałem szefów powiatowych zespołów reagowania kryzysowego i powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie zagrożeń powodziowych oraz ptasią grypą.

Na posiedzeniu omówiono:

  • Prognozę pogody i informacje o stanach wody w wybranych profilach wodowskazowych w dorzeczu Wisły oraz przewidywany rozwój sytuacji hydrologicznej.
  • Działania podjęte w województwie w zakresie ochrony przed powodzią.
  • Aktualną ocenę zagrożenia zwierząt oraz dotychczasowe przedsięwzięcia w zakresie przygotowania do pandemii grypy służb weterynaryjnych w województwie świętokrzyskim.
  • Dotychczasowe działania podejmowane w ramach współpracy Powiatowych Centrów Reagowania Kryzysowego z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.