Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

NARADA ROCZNA

Przeprowadzono naradę roczną z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego z starostami powiatowymi - szefami obrony cywilnej powiatów, szefami służb, straży i inspekcji oraz dyrektorami wydziałów ŚUW.

Przeprowadzono naradę roczną z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego z starostami powiatowymi - szefami obrony cywilnej powiatów, szefami służb, straży i inspekcji oraz dyrektorami wydziałów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na naradzie:

  • Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego ŚUW - Andrzej Martoś dokonał ocena realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego w 2005 roku.,
  • Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP - bryg. mgr Wiesław Woszczyna przedstawił współdziałanie podmiotów ratowniczych w systemie reagowania kryzysowego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2005 r.,
  • w imieniu Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadkomisarz Piotr Pietras przedstawił działania Policji podejmowane w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego 2005 r.,
  • przedstawiono zasadnicze kierunki i sposoby realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz główne zadania Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w 2006 roku.

Podczas narady przedstawiciel przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. zaprezentował możliwości przezwyciężania i ograniczania skutków zdarzeń i sytuacji kryzysowych przy wykorzystaniu sprzętu ochrony dróg oddechowych i skóry.