Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Teoretyczne szkolenie obronne

W dniu 19 stycznie w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się szkolenie obronne procowników ds. obronnych: urzędów gmin, miast i gmin, starostw powiatowych i urzędu marszałkowskiego.

W dniu 19 stycznie w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się szkolenie obronne procowników ds. obronnych: urzędów gmin, miast i gmin, starostw powiatowych i urzędu marszałkowskiego.

Celem szkolenia było
- dokonanie oceny realizacji zadań obronnych w 2005 r.,
- ukierunkowanie działalności obronnej na 2006
r.,

Podczas szkolenia przedstawiono:

  • ocenę realizacji zadań obronnych w organach samorządu terytorialnego w 2005,
  • organizację i funkcjonowanie stałych dyżurów w organach administracji publicznej, dokumentację oraz zasady przyjmowania oraz przekazywania sygnałów i informacji systemie stałych dyżurów,
  • zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, bilansowanie potrzeb żywności i wody na obszarze gminy /miasta/, dokumentację w tym zakresie i zasady jej aktualizacji,
  • charakterystykę zagrożeń obszaru województwa, ich wpływ na realizację zadań obronnych przez jednostki organizacyjne wojewódzkiej administracji zespolonej i organy samorządu terytorialnego, zasady i zakres współpracy organów,
  • świadczenia na rzecz obrony,
  • gotowość obronną państwa, procedury pogotowia obronnego, zasady ich realizacji w urzędach administracji publicznej województwa,
  • wytyczne Wojewody Świętokrzyskiego do doskonalenia  działalności obronnej w województwie świętokrzyskim w  2006 roku,
  • wytyczne Wojewody Świętokrzyskiego do szkolenia obronnego realizowanego w województwie świętokrzyskim w 2006 roku.