Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Finał wojewódzki XIII edycji Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności

W dniu dzisiejszym w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbył się finał wojewódzki XIII edycji Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności.

W dniu dzisiejszym w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbył się finał wojewódzki XIII edycji Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności.

Organizatorem konkursu był Wojewoda Świętokrzyski wraz z Kuratorem Oświaty i Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży szkolnej oraz popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony ludności, ratownictwa oraz zagadnień sanitarno- medycznych i obronnych.

Laureatami zostali:
I Miejsce  - Piotr Skoczek - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we Włoszczowie
II. Mejsce  - Arkadiusz Piotrowski - Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie
III. Miejsce  - Justyna Pieron - Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie
IV. Miejsce  - Magdalena Jakubek - I Liceum Ogólnokształcące w Kielcach
V. Miejsce  - Anna Bernacka -  II Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach
VI. Miejsce  - Marcin Banasik - Liceum Ogólnokształcące w Chmielniku.

Pliki do pobrania