Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w sprawie zasad współpracy organów, instytucji i jednostek wspomagających szczebla wojewódzkiego oraz powiatowego i gminnego ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii i Powiatowymi Lekarzami Weterynarii podczas zwalczania ptasiej grypy.

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w sprawie zasad współpracy organów, instytucji i jednostek wspomagających szczebla wojewódzkiego oraz powiatowego i gminnego ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii i Powiatowymi Lekarzami Weterynarii podczas zwalczania ptasiej grypy.

Na posiedzeniu:

  • Dokonano aktualnej ocena zagrożenia zwierząt oraz planowanych działań służb weterynaryjnych na wypadek wystąpienia zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego.
  • Przedstawiono zakres działań wspomagających planowanych do realizacji przez jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego podczas akcji zwalczania choroby zakaźnej.
  • Zaprezentowano możliwości wykorzystania sił i środków Policji w zakresie zabezpieczenia obszaru zapowietrzonego - rejonu dekontaminacji.
  • Oceniono zagrożenie ludzi na zachorowania grypą i przygotowanie służb sanitarnych w województwie na wypadek wystąpienia pandemii grypy.
  • Przedstawiono możliwości i wykorzystanie zasobów pomocy społecznej na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji, szczególnie osób bezdomnych, a także osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, samotnych oraz ubogich w sytuacji wystąpienia grypy i niskich temperatur.

W posiedzeniu Zespołu udział wzięli Szefowie Powiatowych Zespołów Reagowania Kryzysowego, Powiatowi Lekarze Weterynarii oraz eksperci i specjaliści z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego, Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody, Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Świętokrzyskiego Związku Hodowców Drobiu. Zespół ocenił, że nie występuje aktualnie zagrożenie szczególnie zjadliwą grypą ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego.