Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

ĆWICZENIE WIELOSZCZEBLOWE „TUCZĘPY 05”

W dniach 29-30 września 2005 r. zorganizowano ćwiczenie wieloszczeblowe "Tuczępy 05".

Tematem ćwiczenia było: Sprawdzenie procedur działania Planu operacyjno-ratowniczego Kopalni i Zakładów  Chemicznych Siarki „SIARKOPOL" S.A. w Grzybowie na tle zagrożenia w województwie świętokrzyskim oraz ataku terrorystycznego na terenie zakładu w Dobrowie.

W dniach 29-30 września 2005 r. zorganizowano ćwiczenie wieloszczeblowe "Tuczępy 05".

Tematem ćwiczenia było: Sprawdzenie procedur działania Planu operacyjno-ratowniczego Kopalni i Zakładów  Chemicznych Siarki „SIARKOPOL" S.A. w Grzybowie na tle zagrożenia w województwie świętokrzyskim oraz ataku terrorystycznego na terenie zakładu w Dobrowie .

Celem ćwiczenia było:

 • Sprawdzenie i doskonalenie działania służb i zespołów reagowania kryzysowego oraz podejmowanie decyzji i kierowanie.
 • Sprawdzenie procedur działania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol" S.A. w  Grzybowie.
 • Doskonalenie umiejętności zarządzania obszarem objętym zdarzeniem w zakresie podejmowania decyzji i kierowania podległymi jednostkami organizacyjnymi do czasu przybycia jednostek ratowniczych.
 • Monitorowanie, informowanie i likwidacja zagrożeń.

Ćwiczenie składało się z dwóch etapów:

 • I etapu - gry decyzyjnej (29-09-2005 r.) w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim,
 • II etapu - ćwiczenia taktyczno-bojowego (30.09.2005 r.) w  Kopalni i Zakładzie Chemicznym Siarki „Siarkopol" S.A. w Grzybowie.

Podczas I etapu (gry decyzyjnej) omówiono:

 • Opracowywanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla zakładów stwarzających duże zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej.
 • Zagrożenia wynikające z działań terrorystycznych.
 • Propozycje w zakresie kierowania podległymi siłami i środkami oraz współdziałanie i likwidacja skutków zagrożeń wynikających z założenia do ćwiczenia.
 • Łączność radiową zarządzania kryzysowego województwa świętokrzyskiego.
 • Zapobieganie i zwalczanie awarii w Zakładzie Produkcji Chemicznej w Dobrowie.

II etap (ćwiczenie taktyczno-bojowe) obejmował dwie fazy:

 • I faza - działania operacyjno-ratownicze jednostek PSP, służb sanitarnych oraz zakładowych służb ratowniczych na terenie Zakładu Produkcji Chemicznej w Dobrowie,
 • II faza - utrzymanie porządku i bezpieczeństwa przez wydzielone siły i środki Policji oraz prowadzenie działań pościgowych za sprawcą (sprawcami) ataku terrorystycznego.

Jednocześnie w dniu 30 września odbyło się ć wiczenie aplikacyjne w zakresie likwidacji skutków zagrożenia chemicznego i monitorowania sytuacji przez Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa, Powiatowe Stanowiska Kierowania PSP oraz Powiatowe Centrum Reagowania Kryzysowego w Busku-Zdroju i Staszowie oraz Gminne Centrum Reagowania w Tuczępach