Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego

W związku ze zbliżającym się okresem epidemicznym grypy i możliwością pojawienia się wirusa ptasiej grypy w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 9 wrzęśnia br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

W związku ze zbliżającym się okresem epidemicznym grypy i możliwością pojawienia się wirusa ptasiej grypy w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Podczas spotkania dokonano aktualnej oceny zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt na terenie województwa świętokrzyskiego, omówiono zadania wynikające z weterynaryjnych planów gotowości zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz planu działań na wypadek wystąpienia pandemii grypy. Uczestników spotkania poinformowano o zaleceniach Inspekcji Weterynaryjnej w celu zapobiegania chorobom zwierząt oraz Inspekcji Sanitarnej w zakresie wyjazdów, szczepień oraz ograniczenia przewozów produktów pochodzenia zwierzęcego i zwierząt.

Wytyczne dla rolników utrzymujących drób