Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Nr alarmowy 112

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego poświęcone problemom związanym z uruchomieniem numeru alarmowego 112.

Szef Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego - Joanna Grzela Wicewojewoda Świętokrzyski poprowadziła posiedzenie zespołu poświęcone problemom związanym z uruchomieniem numeru alarmowego 112 – wspólnego dla służb ratunkowych, pod który można dzwonić po pomoc w nagłych wypadkach, aby wezwać pogotowie, straż pożarną, policję.