Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

27-29 lipca 2005 r. - szkolenie w zakresie opracowania planów operacyjnych funkcjonowania

Wydział Zarządzania Kryzysowego ŚUW w dniach 27-29 lipca bieżącego roku przeprowadził szkolenie przedstawicieli samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w zakresie opracowywania planów funkcjonowania. Na szkoleniu omówiono ogólny układ planu oraz zasady i tryb jego opracowywania oraz zawartość poszczególnych części składowych. Na zakończeniu udzielono odpowiedzi na pytania oraz sprecyzowano wytyczne do planowania.