Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Szkolenie przeciwpowdziowe 1 czerwca 2005 r.

Szkolenie przeciwpowdziowe nt. Działania zbiorników wodnych i ich wpływ na sytuacje powodziową, zagrożenie powodziowe przy ujściu Nidy do Wisły w Nowym Korczynie, systemy zabezpieczeń.

W dniu 1 czerwca 2005r dyrektorzy wydziałów ŚUW oraz członkowie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpowodziowej zorganizowanym przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. Zajęcia prowadzili specjaliści systemów zabezpieczeń przeciwpowodziowych Pan Andrzej Pabich, Andrzej Wojtas, Jan Borowiec oraz Ewa Wojtaś i Edward Wybraniec. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z obiektami ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Borkowa, Chańczy i Nowego Korczyna.