Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Szkolenie: wpływ rzeki Soły na sytuację powodziową w województwie świętokrzyskim

W dniach 13-14 czerwca 2005 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach zorganizował wyjazdowe szkolenie nt. Oddziaływanie dopływów prawobrzeżnej Wisły na sytuację powodziową w województwie świętokrzyskim na przykładzie rzeki Soły. Znaczenie rzeki Soły dla redukcji fali powodziowej na górnej Wiśle .

W szkoleniu uczestniczyli: pracownicy wydziału, oficerowie operacyjni PSP i Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, szefowie służb zespolonych oraz Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z:

  • charakterystyką rzeki górskiej na przykładzie cieku Żylica w Szczyrku,
  • budową, zasadą działania zapory ziemno-narzutowej w Tresnej,
  • budową, zasadą działania elektrowni wodnej szczytowo-pompowej Porąbka-Żar,
  • zaporą na zbiorniku Czaniec.