OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 77 - Burze X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

ODPRAWA ROZLICZENIOWO-ZADANIOWA w zakresie ochrony ludności (obrony cywilnej) i spraw obronnych

W dniu 28 grudnia 2004 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się "Odprawa rozliczeniowo-zadaniowa w zakresie ochrony ludności (obrony cywilnej) i  spraw obronnych z  pracownikami gmin oraz starostw powiatowych województwa  świętokrzyskiego" .

Na odprawie przedstawiono zagadnienia związane z:

- Systemem obronnym RP. Przygotowaniami Obronnymi.

- Ochroną ludności i reagowaniem kryzysowym w sytuacjach zagrożeń.

- Realizacją potrzeb w zakresie technicznego i logistycznego wsparcia zadań obronnych, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego.

- Systemem łączności oraz ostrzegania, wykrywania i alarmowania. Aktualnym stanem i  kierunkami rozwoju systemu.

Dokonano:

- Oceny realizacji zadań obronnych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2004 r.

- Oceny realizacji zadań ochrony ludności (obrony cywilnej) w województwie świętokrzyskim w 2004 r.

Przedstawiono:

- Problemy związane z realizacją zadań obronnych, ochrony ludności (obrony cywilnej).

- Przedsięwzięcia i zadania do realizacji zadań w 2005 r.

Podczas odprawy Wicewojewoda Świętokrzyski - Joanna Grzela wręczyła Medale "Za zasługi dla obronności kraju" przyznane przez Ministra Obrony Narodowej.