Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

W dniu 25 stycznia odbyła się "Roczna narada z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z szefami obrony cywilnej powiatów z udziałem kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, dyrektorów wydziałów i jednostek podległych Święto

Na naradzie:
- oceniono realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej w 2004 r.,
- przedstawiono współdziałanie podmiotów ratowniczych w systemie reagowania kryzysowego na terenie województwa świętokrzyskiego,
- omówiono działania Policji podejmowane w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,- określono zasadnicze kierunki i sposoby realizacji zadań ochrony ludności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego na 2005 r. w województwie świętokrzyskim.