OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 95 - Upał X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

W dniu 26 stycznia odbyło się szkolenie obronne pracowników prowadzących
w organach samorządu terytorialnego sprawy obronne.

Program szkolenia obejmował:
- podsumowanie działalności obronnej prowadzonej w organach samorządu terytorialnego w 2004 r.,
- postawienie zadań do działalności obronnej w 2005 r.,
- omówienie sposobów realizacji zadań obronnych. W trakcie szkolenia wyróżniono dyplomami wojewody 12 pracowników samorządu terytorialnego.