Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

W dniu 31 stycznia odbyło się szkolenie przedstawicieli marszałka oraz starostów województwa świętokrzyskiego w sprawie wykonywania planów przygotowań obronnych w służbie zdrowia.

Na szkoleniu omówiono:
- warunki i sposoby wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
- zasady opracowywania planów przygotowań obronnych w służbie zdrowia.