Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

23 lutego pracownicy wydziału oraz dyżurni Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody uczestniczyli w szkoleniu nt. "Monitorowanie stanu wód oraz zjawisk pogodowych w oparciu o stację hydrologiczno-meteorologiczną w Sukowie".

Podczas szkolenia omówiono:
- System osłony hydrologiczno-meteorologicznej Polski.
- Podstawowe terminy i pojęcia meteorologiczne i hydrologiczne.
- Pokaz stacji zbiorczej hydrologiczno-meteorologicznej w Sukowie. Przedstawienie uczestnikom szkolenia urządzeń pomiarowych.
- Podstawowe pomiary hydrologiczno-meteorologiczne i ich częstotliwość.