Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

25 lutego odbyło się szkolenie obronne z pracownikami ds. obronnych podmiotów gospodarczych.


Podczas szkolenia omówiono:
- Realizację świadczeń nałożonych na rzecz obrony.
- Organizację szkoleń obronnych w świetle najnowszych aktów prawnych.
- Obowiązujące akty prawne regulujące realizację zadań obronnych w podmiotach gospodarczych.
- Postępowanie z dokumentami niejawnymi.
- System stałych dyżurów na terenie województwa świętokrzyskiego.
- System obronności państwa.