Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

16 marca odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego na temat: Systemu Obronnego RP oraz bezpieczeństwa, porządku publicznego i przeciwdziałania zagrożeniom powodziowym.