OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Od lipca ważne zmiany dotyczące zakwaterowania uchodźców

Z dniem 30 czerwca 2024 r. zakończy się wsparcie obywateli Ukrainy polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego gospodarzom, którzy na własny koszt udzielali zakwaterowania i wyżywienia w lokalach prywatnych.

Ośrodki, w których zakwaterowanych było mniej niż 10 osób, nie będą już otrzymywały dofinansowania. Jeśli osoby, które tam mieszkały nadal będą potrzebować wsparcia, mogą zgłaszać się do czynnego całodobowo Punktu Recepcyjnego, zlokalizowanego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3, tel.: 41 342-11-81 lub 41 342-12-14.

W obiektach zbiorowego zakwaterowania do ostatniego czwartku (27.06) mieszkało 282 uchodźców wojennych z Ukrainy. Są to w większości osoby chore, starsze, matki z dziećmi, osoby z niepełnosprawnościami oraz uchodźcy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej.

Od 1 lipca br. zmienią się zasady pobytu w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Wśród nich jest m.in. zwolnienie z opłat osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności. Przed tymi zmianami z opłat zwolnione były wszystkie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, niezależnie od przyznanego stopnia. Kolejna kwestia to wprowadzenie obowiązku współfinansowania pobytu dzieci, jeśli ich rodzice bądź opiekunowie pobierają świadczenie 800 plus. Dzienny koszt dopłaty to 15 zł, miesięczny – (za 30 dni) 450 zł. Z opłat zwolnione będą wyłączone dzieci przebywające w pieczy zastępczej, ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz te, na których nie jest pobierane świadczenie wychowawcze. Z opłat zwolnione są również osoby w wieku emerytalnym.

Ważne jest jednak to, że w obiektach zbiorowego zakwaterowania na terenie województwa świętokrzyskiego mieszka bardzo nieliczna grupa obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce po wybuchu wojny w ich kraju. Obecnie w naszym regionie jest ok. 8 tys. takich osób. Te liczby pokazują, że zdecydowana większość uchodźców dobrze odnalazła się w nowych warunkach. Pracują, wynajmują mieszkania, uczą się i podnoszą swoje kwalifikacje. Każdy uchodźca, który ze względu na trudną sytuację życiową będzie potrzebował wsparcia w postaci zakwaterowania, znajdzie je w obiektach zbiorowego zakwaterowania będących w dyspozycji wojewody świętokrzyskiego.