OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Szkolenie w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania

W dniu 20.06.2024 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach zorganizował szkolenie doskonalące w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, które połączone było z Główną Konferencją Planistyczną do ćwiczenia PATROL-24.

Ćwiczenie, które będzie zwieńczeniem trzyletniego cyklu szkoleniowego, odbędzie się w III kwartale 2024 r. Szkolenie realizowane było pod nadzorem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pana Roberta Sabata, a w przedsięwzięciu uczestniczyli między innymi przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego, służb i inspekcji. W ramach przedsięwzięcia omówione zostały epizody oraz zasady i procedury związane z obsługą poszczególnych epizodów, w tym także zdarzeń CBRN, które w trakcie ćwiczenia będą realizowane.

Ponadto podczas szkolenia zostały poruszone między innymi kwestie zmian wynikających ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Omówione zostały również zagadnienia związane z przepływem informacji pomiędzy służbami inspekcjami w przypadku pojawienia się niekorzystnych warunków meteorologicznych lub sytuacji kryzysowych.