OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Gra decyzyjna

Pod przewodnictwem wicewojewody Michała Skotnickiego przeprowadzona została gra decyzyjna w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Obronne szkolenie skierowane jest głównie do kierowników organów administracji samorządowej wybranych po raz pierwszy.

- Jestem przekonany, że dla tych, którzy po raz pierwszy są na tego typu grze, będzie to nowe, dobre doświadczenie. Wyposaży was w wiedzę i umiejętności jak poruszać się w skomplikowanej dziedzinie zarządzania kryzysowego, zagrożenia naszej społeczności – mówił do uczestników gry wicewojewoda Michał Skotnicki.

Wojna na Ukrainie zmieniła europejskie środowisko bezpieczeństwa i spowodowała inne postrzeganie konieczności prowadzenia przygotowań obronnych. Wnioski płynące zza naszej wschodniej granicy są takie, że to administracja publiczna ponosi niemały wysiłek, aby wspierać siły zbrojne i zapewnić warunki przetrwania dla ludności.

Na szkoleniu wiele mówiono o potrzebie ciągłego budowania świadomości proobronnej, nie tylko wśród urzędników, ale także wśród obywateli. Uczestnicy poznali zakres przygotowań obronnych realizowanych przez urzędy, którymi kierują. Wśród rozważanych tematów była mowa o organizowaniu szkoleń obronnych, wsparciu wojsk sojuszniczych czy kwalifikacji wojskowej.