OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 114 - Burze (stopień 3 i 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 245 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 173 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina. Pilica] X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Obradował zespół zarządzania kryzysowego

Po przewodnictwem wicewojewody Michała Skotnickiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Rozmawiano o metodach zapobiegania rozprzestrzeniania się ognisk wirusa ASF - afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego.

Jak informuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w naszym regionie przypadki wystąpienia ASF wśród dzików potwierdzono w powiecie opatowskim oraz starachowickim.

O sposobach walki z chorobą dyskutowali lekarze weterynarii, przedstawiciele samorządów, szefowie  służb, inspekcji i straży, wojska, a także reprezentanci zarządców dróg, Lasów Państwowych, Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Polskiego Związku Łowieckiego, Zarządów Gospodarki Wodnej w Warszawie i Krakowie oraz Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Afrykański pomór świń (African Swine Fever - ASF) to szybko szerząca się zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100 procent.

Lokalizację ognisk choroby i wyznaczone strefy w Polsce zobrazowano na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa