OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 114 - Burze (stopień 3 i 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 245 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 173 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina. Pilica] X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Wsparcie dla ratownictwa wodnego

Stowarzyszenie Świętokrzyskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach otrzymały dotację w łącznej wysokości 100 000 zł na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego na terenie naszego województwa. Dotację przyznał Wojewoda Świętokrzyski.

Wsparcie to zostanie wykorzystane na poprawę bezpieczeństwa „na wodzie”. W ramach zaplanowanych na rok 2024 działań projektowych organizacje te zapewnią na świętokrzyskich zbiornikach wodnych gotowość ratowniczą, przeprowadzą specjalistyczne szkolenia ratowników wodnych oraz poszerzą zasoby specjalistycznego sprzętu ratunkowego, który będą wykorzystywać podczas prowadzonych działań ratowniczych, szkoleń i ćwiczeń.