OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 114 - Burze (stopień 3 i 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 245 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 173 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina. Pilica] X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Uwaga! Zagrożenie pożarami lasów

Na terenie całego kraju obowiązuje średnie oraz duże zagrożenie pożarowe w lasach co oznacza, że ściółka w lesie jest bardzo sucha oraz podatna na najmniejsze źródło ognia, które może wywołać pożar. Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad przy poruszaniu się po terenach leśnych.

Świętokrzyskie jest w niechlubnej czołówce województw z największą ilością odnotowanych pożarów lasów w tym roku. W całym 2024 roku odnotowano już 1471 pożarów na terenach leśnych, najwięcej na terenie woj. mazowieckiego 447, łódzkiego 143, dolnośląskiego 119, świętokrzyskiego 114 oraz lubuskiego 100. To o 483 pożary więcej niż w podobnym czasie w 2023 roku, kiedy odnotowano 988 pożarów w lasach. Tylko w maju strażacy interweniowali 823 razy w związku z pożarami w lasach.

Poniżej przypominamy kilka zasad, którymi warto kierować się, aby uniknąć pożaru lasu.

1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

2. W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

3. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.

4. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

5. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

0 - brak zagrożenia,

I - zagrożenie małe,

II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,

III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych,   

 

Największe zagrożenia pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów. To człowiek odpowiada za ponad 90% pożarów lasów.