OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 114 - Burze (stopień 3 i 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 245 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 173 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina. Pilica] X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Sukces programu „Razem bezpieczniej”

Wszystkie 12 projektów zarekomendowanych przez wojewodę Józefa Bryka i zgłoszonych do drugiego etapu oceny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, otrzymały wsparcie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Województwo świętokrzyska otrzyma największe wsparcie w Polsce w wysokości ponad miliona złotych. W całym kraju zrealizowanych zostanie 128 projektów, łączne dofinansowanie to 12 mln zł.

Z dofinansowania skorzystają gminy: Staszów, Ćmielów, Stąporków, Mirzec, Kielce, Busko-Zdrój, Kazimierza Wielka oraz Sandomierz. Ponadto z rządowych pieniędzy swoje projekty zrealizują: powiat starachowicki, Ochotnicza Straż Pożarna w Morawicy, a także Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "PASSA" Kielce.

Dzięki programowi zostaną wybudowane i rozbudowane systemy monitoringu wizyjnego i zmodernizowane przejścia dla pieszych. Powstanie również grupa ratownictwa medycznego oraz zostaną zrealizowane projekty mające na celu podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

Umowy z beneficjentami zostaną podpisane w najbliższym czasie.